på Plassen, Gottem, Oppdal

Matrikkel
Umatrikulert plass, utskilt 1831 som Kåsplassen
1950: gnr. 72, Gottem, bnr. 2, Gottem. Skyld: 44 øre
Hustomten utskilt 1992 som bnr. 6, Gottemsplassen