på Fangberget, Ringsaker

Matrikkel
1950: gnr. 147, Fangberget