på Etterstad, Oslo

Sivil tilhørighet
Før 1946: Aker