på Lovisenberg sykehus, Oslo

Lovisenberggata 17

Også kalt Diakonissehusets sykehus
Fra 1992: Lovisenberg Diakonale Sykehus AS