på Aunet, Orkdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Matrikkel
1890: gnr. 73, Aunet. «Ogsaa skr. Øvne»