på Stølen (gnr. 298), Oppdal

Matrikkel
1950: gnr. 298, Stølen