i Bernau, Preussen

Sivil tilhørighet
Fra 1871: Tyskland