i Knutgarden, Valldalen, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 8, Valdal, bnr. 8, Valdal (overstrøket: Valdalen). Skyld: 1 mark 57 øre

Bruket fikk navn etter Knut Guttormsson (s.d.)