på Otta

Sivil tilhørighet
Sel kommune

Bystatus fra 26.8.2000