på Sundli, Orkdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Matrikkel
Mnr. 23
1890: gnr. 23, Sundli