i Nordreisa

Sivil tilhørighet
Før 1886: Skjervøy kommune

Geistlig tilhørighet
Fra resolusjon av 10.9.1862: Skjervøy prestegjeld, Reisa sogn (senere Nordreisa)

Skrivemåter
Ráisa (nordsamisk form, vedtatt av Kongen i statsråd 27.4.2018)
Raisi (kvensk form, vedtatt av Kongen i statsråd 27.4.2018)