på Harøy kyrkjegard, Sandøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

På Harøya