på Herme, Orkdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Matrikkel
1723: mnr. 63, Herme
1730 sammenslått med gården Lia (mnr. 62) til Hermelia (s.d.)