på Fannrem, Orkdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Tettsted