i Ytre Midsund, Aukra

Sivil tilhørighet
Før 1838: Sund tinglag
Fra 1.1.1838: Aukra kommune
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 50, Misund ytre
Fra 2020: gnr. 450

På Otrøya