på Midsundbakken, Ytre Midsund, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 50, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 450, bnr. 1