i Bøverlia, Orkdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Matrikkel
1950: gnr. 79, Bæverli