i Eltvika, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
Gnr. 31
Fra 2020: gnr. 231

Skrivemåter
Eltvika (vedtatt av kartverket 20.10.1995)
Eltvik (avslått av kartverket 20.10.1995)