i Selje

Sivil tilhørighet
Egen kommune
Fra 1.1.2020: Stad kommune