i Nilsgarden, Uri, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 7, Uri, bnr. 1, Uri. Skyld: 2 mark 50 øre