i Børsaskogn, Orkdal

Sivil tilhørighet
Børsaskogn ble egen kommune 1890
Kommunenavnet endret til Skaun 1930

Geistlig tilhørighet
Ved resolusjon av 17.10.1814 innlemmet i Børsa prestegjeld