i Orkdal

Sivil tilhørighet
Orkdal kommune
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Geistlig tilhørighet
Orkdal prestegjeld