på Gottem, Oppdal

Matrikkel
1950: gnr. 72, Gottem