i Rødven tinglag

Inkorporert i Veøy kommune 1.1.1838 (noen gårder gikk til Nesset)