på Sylte kyrkjegard, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune