i Teigan, Ytre Midsund, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 50, Misund ytre, bnr. 2, Misund ytre. Skyld: 63 øre
Fra 2020: gnr. 450, bnr. 2