i Geitbuan, Orkdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Matrikkel
Gnr. 26