i Storvika, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 43, Storvik

Også kalt Svarthola