på Liland, Ofoten

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1884: Evenes kommune

Matrikkel
Gnr. 17