i Framgarden, Rønneberg, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 69, Rønneberg, bnr. 6, Bakkene. Skyld: 3 mark 70 øre