på Ruset, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 30, Ruset, bnr. 1, Ruset. Skyld: 3 mark 4 øre (einbølt)