på Vindsneset, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1890: gnr. 48, Vinsnes, bnr. 1, Vinsnes (kun ett bruk). Skyld: 69 øre
Nedlagt