på Rellingen, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 53, Relling

Skrivemåter
Rellingen (vedtatt av kartverket 22.12.1999)
Relling (avslått av kartverket 22.12.1999)