på Bakken, Uglvik, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 56, Uglvik, bnr. 4, Uglvik. Skyld: 2 mark 74 øre
Fra 2020: gnr. 456, bnr. 4