i Framgarden, Omnos, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 10, Omenås, bnr. 4, Omenås. Skyld: 2 mark 38 øre