på bnr. 1, Verpesdalen, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 75, Verpesdal, bnr. 1, Verpesdal. Skyld: 1 mark 67 øre

Kalt Jakobsgarden