på Løvoll, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 62, Løvold (overstrøket: Løvoll)