i Andersgarden, Lingås, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 2, Lingås (overstrøket: Lingåsen), bnr. 1, Lingås (overstrøket: Lingåsen). Skyld: 3 mark 80 øre