i Hermelia, Orkdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Matrikkel
1730 sammenslått av gårdene Herme (mnr. 63) og Lia (mnr. 62)
1890: gnr. 71, Lien
1950: gnr. 71, Lien