på bnr. 3, Linge, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 1, Linge, bnr. 3, Linge. Skyld: 3 mark 66 øre

Kalt Eilevgarden etter bruker på 1700-tallet