på Indreeide, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 64, Eide indre (overstrøket: Indreeide)