på bnr. 2, Verpesdalen, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 75, Verpesdal, bnr. 2, Verpesdal. Skyld: 1 mark 72 øre

Kalt Ellinggarden