i Krikane, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1724: mnr. 123, Giere eller lille Rønneberg. Skyld: 2 pund 6 merker
1950: gnr. 70, Krikene, bnr. 1, Krikene (kun ett bruk). Skyld: 3 mark 62 øre