Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 40, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 440, bnr. 1