i Uglvik, Aukra

Sivil tilhørighet
Sund tinglag
Fra 1.1.1838: Aukra kommune
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 56, Uglvik
Fra 2020: gnr. 456

Skrivemåter
Uglvik (vedtatt av klagenemnda 6.12.1995)
Ugelvik (avslått av klagenemnda 6.12.1995)
Ugelvika (avslått av klagenemnda 6.12.1995)

På Otrøya