på Vestre Ålma, Oppdal

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt 1848
1950: gnr. 32, Aalmen, bnr. 1, Aalmen. Skyld: 90 øre (einbølt)

Gjestgiveri på 1700-tallet