i Hesthaugen, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 71, Hesthaug (overstrøket: Haugen)

Skrivemåter
Hesthaugen (vedtatt av kartverket 14.8.2000)
Haugen (avslått av kartverket 14.8.2000)