i Ofoten

Kommune. Delt 1.1.1884 i Evenes og Ankenes

Sogn under Lødingen
Ofoten ble eget prestegjeld 1781