på Dale, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
Mt. 1701: Dalle med Killestistøl. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281060
1950: gnr. 49, Dale