Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 45, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 445, bnr. 1