i Nord-Vågsøy kyrkje

Sivil tilhørighet
Før 1910: Selje kommune (som Vågsøy kyrkje)
1910–63: Nord-Vågsøy kommune
1964–2019: Vågsøy kommune
Fra 1.1.2020: Kinn kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1906: Selje prestegjeld, Vågsøy sogn (som Vågsøy kyrkje)
1906–52: Selje prestegjeld, Nord-Vågsøy sogn
Fra 1953: Vågsøy prestegjeld, Nord-Vågsøy sogn