Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 36, Muldal, bnr. 2, Muldal. Skyld: 2 mark 44 øre