på bnr. 1, Muri, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 4, Muri, bnr. 1, Muri. Skyld: 3 mark 84 øre