i Jordalen, Nørdre Bjørgo, Nord-Aurdal

Umatrikulert plass under gnr. 100