i Øyan, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 34, Øien
Fra 2020: gnr. 234