på bnr. 2, Indreeide, Norddal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 64, Eide indre (overstrøket: Indreeide), bnr. 2, Eide indre (overstrøket: Indreeide). Skyld: 3 mark 15 øre

Kalt Olagarden