på Ågothammaren, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune